Your watercooling and modding distributor Your watercooling and modding distributor

Regler och villkor

Villkor från och med nov. 2017.

Följande regler, villkor och skyldigheter ingås mellan Aquatuning GmbH, VD: Nathanael Draht & Andreas Rudnicki och användaren (kunden). Även hantering av avtal sker mellan kunden och www.aquatuning.de (ägare: Aquatuning GmbH).

1. Giltighet
För avtalet mellan Aquatuning GmbH, Carl-Zeiss-Str. 2, 33758 Schloß Holte-Stukenbrock (här med nämnd ”Aquatuning”) och kunden gäller endast följande villkor vid tidpunkten för ordern. Övriga villkor som kunden begär accepteras inte av Aquatuing, om inget annat anges (t.ex. skriftligt avtal mellan kund och Aquatuning).

2. Sammanfattning av villkor
2.1
Varorna som visas i vår webbutik utgör inget bindande erbjudande till kunderna utan endast en icke-bindande visning av produktutbudet.

2.2 Sändning av kundens beställning omfattar köpavtal för valda varor samt kundens medgivande för Aquatunings regler och villkor.

2.3 Efter mottagande av ordern skickar Aquatuning en bekräftelse till kundens e-postadress. E-postmeddelandet bekräftar ordern samt detaljer om beställningen. Denna orderbekräftelse anses inte som ”acceptans av erbjudandet” utan är endast till för att informera kunden om att ordern har mottagits och ska behandlas.

2.4. Köpavtal mellan kund och Aquatuning sker först när de beställda varorna har skickas, vilket ett ytterligare e-postmeddelande kommer att bekräfta, och senast när varorna levereras till kund. Köpavtalet gäller endast för varor som skriftligen finns med på leveranslistan vid leverans och gäller inte för varor som inte finns med på leveranslisten.

3. Uppsägning av avtal för konsumenter
Kunder vilka är konsumenter har följande rätt att återkalla avtalet (se nedan). En kund anses som konsument om köpet avser privatbruk och inte kan härledas till kommersiellt bruk eller vinstdrivande syfte.

Återkallande av avtal
Du som konsument har rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar utan att ange orsak, förutsatt att ni kontaktar oss först genom e-post, telefon, fax eller brev. 14 dagars ångersrätt gäller från det datum ni mottar leverans av varorna eller från det datum då vi bekräftar er begäran att ångra ert köp.

Informera oss skriftligt och tydligt på e-post, telefon, fax eller brev inom 14 dagar av mottagen leverans om ni vill ångra ert köp. Våra uppgifter är följande:

Aquatuning GmbH, Carl-Zeiss-Str. 2
33758 Schloß Holte-Stukenbrock – German
Telefon: +49 5207 95846-140
Fax: +49 5207 95846-222
E-post: info@aquatuning.de

Konsekvenser av ångerrätt:
Om ni väljer att nyttja ångerrätten kommer vi återbetala dig alla kostnader inklusive fraktkostnaden (så vidare ni valt den billigaste leveransen). Kostnaden kommer att återbetalas till er inom 14 dagar från det datum då vi bekräftar er begäran att använda ångerrätten. Vi använder samma sätt för återbetalning som skedde vid betalning om inget annat uttryckligen har bestämts mellan oss och er som kund. Vi kan hålla inne återbetalningen tills det att vi fåt tillbaka varorna eller tills ni bevisar att ni skickat varorna till oss. 

Om ni återsänder varan inom 14 dagar har tidsfristen för ångerrätten uppfyllts. Det är ni som betalar returfrakten av varorna. Ni betalar endast värdeminskning för varorna om skett till följd av nödvändig inspektion.

3. Registrering av konto
3.1
För att handla på Aquatunings nätbutik är det nödvändigt att kunden registrerar sig på Aquatunin och betalar för sina köp.

3.2 Om kunden vill avregistrera sig bekräftas detta genom ett meddelande som skickas till e-postadressen som angavs vid registrering.

3.3 Kunden måste se till att hens e-postkonto är tillgänglig och kan ta emot e-post från Aquatuning. Detta är viktigt vid t.ex. orderhantering. Kunden måste även se till att lösenordet är säkert och inte lämna ut den till tredje part.

3.4 För mer information om hantering av kunddata se sekretess på www.aquatuning.se.

4. Priser och betalning
4.1
Alla priser som anges i vår nätbutik innehåller lagligt fastställd moms. Alla priser t.ex. emballage och fraktkostnad visas på vår hemsida. För transporter utanför EU (t.ex. Schweiz) betalas övriga avgifter så som tull och moms inte av avsändaren (oss). Kontakta ert lokala tullkontor om kostnaderna för köp om ni bor utanför EU. Mer information om fraktkostnad och betalning kan hittas på www.aquatuning.se.

4.2 Betalning på Aquatuning Sverige kan göras genom PayPal, kreditkort eller genom Klarna faktura. Behandling av ordern gör först efter att vi fåt betalningsbekräftelse.

Förskottsbetalning
Betala i förväg med PayPal eller kreditkort. Din beställning behandlas så fort betalningen har mottagits.

4.3 Kundens rätt att kvitta är tillgänglig för kunden endast om hans motkrav är lagligt fastställd eller utrett av oss eller erkänt av oss. Kunden har endast rätt att utöva en retentionsrätt om hans motfordran baseras på samma rättsförhållande.

4.4 Minsta ordervärde på Aquatuning Sverige för slutkund är 250 kr.

4.6 Vid beställning from Schweiz eller andra länder utanför EU kan Aquatuning inte påverka tullakostnaden och andra avgifter som ska beskattas i mottagarlandet. Ta reda på vilka kostnader som medförs genom att kontakta ert lokala tullkontor. Dessa övriga kostnader ingår inte i Aquatunings fraktkostnader som anges på hemsidan. Om ni betalar moms i mottagarlandet behöver ni inte betala tysk moms på varorna.

5. Leverans och transportskador
5.1
  Leverans av orden sker från vårt lager till den leveransadress som anges vid registrering av kundkonto.

5.2 Aquatuning har som ambition att leverera varor så fort beställningen är inkommen. Varornas tillgänglighet anges i webbutiken under respektive artikel. För varor som är i ”lager” skickas dem vanligtvis nästa vardag efter att beställning och betalning är mottagen. Om varorna har olika tillgänglighet så kommer dem att skickas först när samtliga varor är i lager, om inget annat uttryckligen kommit överens om.

5.3 Leverans vid förskottsbetalning sker först när betalningen är mottagen av Aquatuning. Aquatuning accepterar inte reservation av varor. Om några av varorna säljs slut under tiden beställnigen sker kommer kunden informeras om detta och nya varor kommer att beställas in.

5.3 Om leverans sker till den givna av kunden leveransadress, Aquatuning på detta ett fraktbolag (leveranser inhemskt främst GLS) a. Risken för att varorna går ner under transport eller skada, bidrar till lagen i förhållande till kunden Aquatuning om inte kunden är inte standard för godkännande.

5.4. Om fraktskador uppstår vid leverans kompenserar Aquatuning för detta i relation till kunden. Aquatuning reklamerar skadorna till frakbolaget.

5.5. För att Aquatuning ska kunna reklamera skadorna som uppstått vid transport måste kunden notera de synliga skadorna till brevbäraren och ett skriftligt kvitto måste skrivas. Detta måste ske på plats. Gällande icke synliga skador måste kunden kontakta speditören inom 7 dagar och göra en reklamation och sedan kontakta oss, annars är det att anta att varorna levererades utan skador. Aquatuning är beroende av ert sammarbete för att kunna reklamera skadorna till speditören.

Externa skador på emballage
Det finns ingen skyldighet för er att öppna och inspektera varorna på plats vid leverans. Däremot om synligs skador på emballaget upptäcks vid mottagen leverans t.ex. om paketet är skadat, sönderslitet, kraschad, eller om varorna skakar när emballaget lyfts. Då måste ni öppna emballaget för att inspektera och dokumentera skadorna och göra en reklamation till paketbudet på plats och få skriftligt kvitto på reklamationen. Paketbudet är lagligt bunden att ta emot reklamation på plats och ni måste begära ett kvitto på reklamationen. Efter reklamation är gjort låt varorna ligga i emballaget tills vidare och använd inte dem. Kontakta oss på e-post eller telefon och meddela ert klagomål så fort så möjligt.

Icke synliga skador vid leverans
För att vi ska kunna påvisa att speditören är orsaken till de skador som inte upptäcktes vid första anblick vid leverans, måste ni kontakta oss inom 4 dagar. Om ni noterar några skador vid uppackande av varorna, lämna kvar dem i emballaget och använd inte dem. Kontakta oss snarast på e-post eller telefon.

6. Äganderätt
Aquatuning äger varorna tills det att de  är betalda av kunden.

7. Garanti
7.1 Samtliga bilder i nätbutiken är endast till för att presentera och ge exempel hur varan kan eller ser ut. Bilderna framhäver inte alltid hur produkten ser ut i verkligheten och således är bilderna endast till för att illustrera produkten. Som exempel kan produktens färgnyans skilja sig i verkligheten till följs av ljusinställningarna på datorskärmen. Vi kan endast garantera att produkternas beskrivning är objektiva och giltiga.

7.2 Uppenbara defekter på varorna måste meddelas till Aquatuning inom 3 veckor från datumet då leveransen togs emot. Skicka oss ett skriftligt brev på e-post eller fax. En uppenbar defekt är av sådan typ att den enkelt upptäcks av en genomsnittlig kund vilken inte har ingående kunskap om artikeln (t.ex. ska skadan vara klart synlig utan noggrann inspektion).  Om utförlig professionell eller tidskrävande undersökning måste ske för att upptäcka defekten på produkten anses det inte som en ”uppenbar defekt”.

7.3 Kunden har ansvar att säkerhetskopiera datan på utrustningen innan den skickas tillbaka. Aquatuning tar inte ansvar för data som försvinner vid retur av produkt.

7.4 Om inga fel hittas vid inspektion av produkten kommer Aquatuning att skicka billbaka varan till kunden. Kostnaden för retur inklusive undersökningskostnad ska betalas av kunden. Aquatuning erhåller sig rätten att debitera kunden en fast kostnad på 30 euro för att täcka undersökningskostnaden. Påståendet av en högra kostnad är reserverad. Kunden har rätt att motbevisa att undersökningskostnaden är lägre.

7.5 Om Aquatuning inte kan reparera eller ersätta produkten t.ex. om produkten är slutsåld eller om reparationskostnaden blir för hög, har Aquatuning rätt att säga upp köpavtalet, dvs. ni som kund har rätt att häva köpet. Om ni häver köpet kommer Aquatuning att kontakta er och återbetala alla kostnader för ert köp.

7.6 Villkoren i 7.5 gäller även för leverans av felaktiga varor och leverans av felaktigt antal varor.

7.7 Garantiperioden gäller 2 år från det datum då leveransen av produkterna mottogs. Inom EU har dessutom kunden alltid 2 års reklamationsrätt från det datum då produkten togs emot.

7.8 Garantin gäller inte om skador uppstått till följd av oaktsam eller icke-korrekt användning eller installation. Normalt slitage, felaktig användning, felaktig reparation eller modifikation häver också rätten till garanti.

8. Ansvar
8.1 Aquatuning är fullt ansvarig i enlighet med de lagstadgade bestämmelserna om skadestånd i avtalsparten, som orsakas av avsiktlig eller grov vårdslöshet av Aquatuning eller dennes ombud. Detsamma gäller för skadestånd enligt produktansvarslagen.

8.2 Förutom Aquatunings ansvar för påstådda skador – oavsett vilken laglig anledning – är den begränsad enligt följande regler om inte Aquatuning vidtar åtgärder som resulterar i andra krav:

”För skador som uppstår till följd av oaktsamhet är Aquatuning endast skylig till den omfattningen typiska skador kan förutses.”

”Aquatunings ansvar för data/program som försvinner är begränsad till den typiska rutinen för återställning som sker då regelbundna och tillräckliga säkerhetskopieringar gjorts av målsägande.”

”För skador som uppstått till följd av fördröjning av Aquatuning, är Aquatunings ansvar begränsad till typiska förutsägbara skador, men maximalt 5% av den övergripande kostnaden av avtalet.”

”Aquatuning ansvarar inte för skador som uppstått i kommersiellt bruk eller om produkten använts på ett annat sätt än specifikerat.”

8.3 Bestämmelserna i föregående stycke ska tillämpas för att begränsa ansvar gällande onlödiga kostnader (§ 284 BGB)

8.4  Ansvaratagande gäller också för Aquatuning.

9. Lagring av data
All data som samlas på vår websida behandlas enligt lagar och regler som stiftats utav dataskyddalagen (Bundesdatenschutzgesetz/ BDSG) och informations-s och telekommunikationslagen (Informations- und Telekommunikationsdienstegesetz/IuTDG). Inga data lämnas ut till tredje part utan skriftligt godkännande från vedebörande.

10. Gällande lagar
Endast tysk lag gäller, inte CISG, även om kunden bort utomlands eller om kundens verksamhet befinner sig utomlands.

 

Additional Conditions for billing and hire-purchase:

The billing of the website via credit card is carried out by:
HUELLEMANN & STRAUSS ONLINE SERVICES S.à R.L.
1, Place du Marché
L-6755 Grevenmacher
R.C.S. Luxembourg B 144133
E-mail: info @ hso-services.com
CEO:
Dipl. Vw. Mirko Hüllemann
Heiko Strauss

Payment by invoice and financing:
In cooperation with Klarna we offer you the purchase invoice and hire-purchase as a payment option.
Please note that Klarna invoices and Klarna are only available to end consumers and that the payment has to made to Klarna.

Klarna invoice
The payment period is 14 days from the invoice date. The invoice is issued when delivering the goods and sent either by e-mail or together with the goods. The full Terms and Conditions for purchase on account, click here. The Online Store collects the purchase invoice with Klarna a fee of 0,00 Euro per order.

Klarna
With the financing service of Klarna you can (but not less than 6.95 €) to pay purchase flexible in monthly installments of at least 1/24 of the total amount. For more information about Klarna including the Terms and Conditions and the European Standard Consumer Credit Information can be found here.

Data protection notice
Klarna reviews and evaluates your data information and maintains a justified interest and opportunity to exchange data with other companies and credit reporting agencies. Your personal information will be treated in accordance with the applicable data protection regulations and as indicated in Klarna Privacy Policy