Your watercooling and modding distributor Your watercooling and modding distributor

Regler och villkor

Villkor som av Jan. 2017.

Villkoren reglerar ingås, skyldigheter Aquatuning GmbH, VD: Nathanael Wire & Andreas Rudnicki och användaren (kunden) samt hantering mellan användaren och www.aquatuning.de, ägare: Aquatuning GmbH stängd kontrakt.

1. räckvidd

För affärsrelationen mellan Aquatuning GmbH, Carl-Zeiss-Str. 2, 33758 Schloß Holte-Stukenbrock (nedan Aquatuning) och kunden endast följande villkor i gällande vid tidpunkten för ordern. Olika villkor för kunden är inte erkänns av Aquatuning om Aquatuning har skriftligen avtalats till deras giltighet.

2. Slutsats

2,1 Presentationen av varor i vår webbshop är inte ett bindande erbjudande till kunden, men endast ett icke-bindande onlinekatalog.

2,2 Sändning av kundens beställning utgör ett erbjudande att ingå ett köpeavtal för de varor som ingår i den ordning på de villkor som anges med beställningen.

2,3. Efter mottagandet av ordern Aquatuning skickar kunden ett e-postmeddelande som bekräftar mottagandet av ordern på Aquatuning och dess detaljer (orderbekräftelse). Denna orderbekräftelse utgör inte acceptans av erbjudandet om kunden, men är utformad för detta bara att informera dig om att beställningen har inkommit till Aquatuning.

2,4 Ett köpeavtal är endast ingås när Aquatuning skickar de beställda varorna till kunden och leverans till kund med en andra e-post (bekräftelse av avsändande), senast med leverans av varorna till kunden. Om beställda varor från samma ordning, som inte är noterade på bekräftelse sjöfarten är inget köp avtalet ingås, samma sak gäller ingår inte i leverans av varor, om inte tidigare ingen leveransbekräftelse har skickats och köpekontraktet kommer därför med leverans av varor till kunden om.

3. Uppsägning av kontraktet för konsumenter

Uttag: Kunder som är konsumenter, följande ångerrätt. En kund är en konsument, om ordern på Aquatuning varken dess kommersiella eller dess oberoende yrkesverksamhet kan tillskrivas.

Återkallande Uttag:

Du har rätt att dra sig tillbaka inom fjorton dagar utan att ge en anledning detta avtal. Karenstiden är fjorton dagar från den dag, har vidtagits för att köpa, eller en representant för din tredje part, dock ej transport och innehav av varorna eller har. Att utöva din rätt, måste du

Aquatunig GmbH, Carl-Zeiss-Str. 2, 33758 Schloß Holte-Stukenbrock - Tyskland
Telefon: +49 5207 95846-140 Fax: +49 5207 95846-222 E-post: info@aquatuning.se

genom entydig förklaring (till exempel, en sänts med post post, fax eller e-post) om ditt beslut att frånträda avtalet, informera. Du kan säkert använda den bifogade standardblankett, som inte är obligatorisk, dock.
Du kan fylla i och skicka in standardångerblanketten eller något annat otvetydigt meddelande på vår hemsida www.aquatuning.de elektroniskt. Utnyttja denna möjlighet, så vi kommer att kommunicera utan dröjsmål (z. B. via e-post) ett mottagningsbevis på ett sådant tillbakadragande.
För att möta den deadline indragning, är det tillräckligt att du skickar in ditt meddelande om ångerrätt innan ångerfristen.

Effekter av tillbakadragande:

Om du frånträda detta avtal kommer vi att återbetala alla betalningar vi fått från dig, inklusive kostnader för leverans (med undantag för de merkostnader som uppstår till följd av det faktum att du har valt en leverans av annat slag än det som erbjuds av oss, billigaste Standard har), och återbetala omedelbart senast inom fjorton dagar från den dag då underrättelsen har tagits emot om din uppsägning av detta avtal med oss. För denna återbetalning, använder vi samma betalningssätt som du använde i den ursprungliga transaktionen, om du inte uttryckligen kommit överens om annat; i vilket fall som helst kommer att debiteras avgifter för återbetalning. Vi kan hålla inne återbetalningen tills vi har fått tillbaka varorna, eller tills du har visat att du har återvänt varorna, beroende på vad som tidigare.
Om du har fått varor i samband med kontraktet så du måste lära dig varorna omedelbart och under alla omständigheter inte senare än fjorton dagar från den dag, oss alla uppsägning av detta kontrakt, till

Aquatunig GmbH, Carl-Zeiss-Str. 2, 33758 Schloß Holte-Stukenbrock - Tyskland

tillbaka eller passera. Tidsfristen är uppfyllt om du skickar varan före utgången av fjorton dagar. Du bär kostnaderna för återsänd utom Paket returer inom Tyskland via nätet retur.
Du behöver bara betala för värdeminskning av varorna, där värdeminskning beror på en nödvändig för att förvissa sig, egenskaper och funktion godshantering.

Slutet av tillbakadragande

3. Registrering av kundens konto

3,1 För att handla på nätbutiken av Aquatuning, är det nödvändigt att kunden registrerar på Aquatuning och en kund investerar.

3,2 Aquatuning skickar kunden omedelbart efter avslutad registrering ett e-postmeddelande med den givna kundinformation till kundens angivna i registrerings e-postadress.

3,3 Kunden måste se till att hans eller hennes e-postkonto är han-reichbar, och inte på grund av vidarebefordran, avveckling, spam filterinställningar eller överbeläggning av e-postkontot för att ta emot e-postmeddelanden från Aquatuning är utesluten i samband med orderhantering. Kunden måste säkra sin kund lösenord från missbruk av tredje part och kan inte lämna ut det till någon här.

3,4 Information till vår hantering av kunddata finns under rubriken Sekretess på www.Aquatuning.de.

4. Priser och betalning

4.1 Alla priser som anges i vår Online Shop innehåller lagligt fastställda moms. Alla priser är ex etablering Bielefeld inklusive emballage och plus alla nya frakt- och hanteringskostnader för leverans inom EU. I netto transporter utanför EU (t.ex. Schweiz) är i fraktkostnaderna betalas av avsändaren inte de övriga kostnader såsom Tull och moms ingår .. Kontakta din lokala tullkontor om kostnaderna (Schweiz: www.ezv.admin.ch) För mer information om frakt och betalning kan hittas på platsen för leverans och leverans på Aquatuning hemsida www.aquatuning.de.

4.2 betalning av kunden kan göras i förväg eller postförskott. Utländska order behandlas först efter betalning eller på begäran via PayPal.

Förskottsbetalning:
Förskott via banköverföring eller PayPal. Vid beställning i förväg får du en automatisk bekräftelse via e-post med våra bankuppgifter och din beställning numret. Detta referensnummer ber tillsammans med din första / sista namn som orsaken till överföringen. Observera att beroende på dag och hastighet för varje bank en betalning kan ta 1 till 5 dagar. Din beställning kan behandlas först efter betalning har mottagits.

Kontant betalning:
Kontant betalning görs vanligtvis i kontant vid paket budbäraren. (Se till att redo att sätta exakta beloppet möjligt eftersom brevbäraren har ofta ingen förändring!) Observera att DHL och GLS avgift utöver fraktkostnader en gång € 2,00 expeditionsavgift, som inte finns på är erkänd av oss till dig förutsatt konto.

4,3 A rätt att kvitta är tillgängliga för kunden endast om hans motkrav har lagligt fastställda eller utrett av oss eller erkänt. Kunden har endast rätt att utöva en retentionsrätt om hans motfordran baseras på samma rättsförhållande.

4,5 Minsta värde: Det finns inget minsta ordervärde för slutkunderna. För kommersiella kunder, debiterar vi order under 50 € nettovärdet av varor någon minsta beställnings avgift på 5 € netto.

4,6 Observera vid beställning från Schweiz eller andra länder som införa importtullen att Aquatuning inte påverkar mängden av tullar eller skatter som skall betalas i ditt land. I det här fallet, vänligen ta reda på om de avgifter du har kostnaderna för en ordning som gäller endast för import av varor till ditt land. Dessa avgifter debiteras inte av Aquatuning och ingår inte i fraktkostnader. Om vid import till ert land (till exempel, Schweiz) moms ådrar sig, kan du ta bort från din beställning innan överföring tysk moms och behöver inte denna överföring med.

5. Leverans och transportskador

5,1 Leveransen av sändningen från lagret till den leveransadress som kunden eller - om så avtalats - genom insamling av kunden.

5,2 Om Aquatuning tar kundens beställning, är leverans av varor påbörjas omedelbart efter inkommen order. För varor vars tillgänglighet anges i produktbeskrivningen i online-butiken som en "lager" så skickar regelbundet under nästa arbetsdag. Är rummet "tillgängliga från: ekologisk" eller "i fodret" utsänd när produkten är tillgänglig. Är i samma ordning som innehåller varor med olika tillgänglighet, kommer transporten redovisas först när alla de varor som ingår i den ordning finns, om inte annat uttryckligen kommit överens om annat.

5,3 leverans förskottsbetalning: För beställningar mot förskottsbetalning utlämning sker endast efter full mottagande av pengar på Aquatuning. När det gäller betalningsuppdrag Aquatuning accepterar inga reservationer för de beställda varorna till kunden. Skulle det komma i detta avseende till förseningar i leveransen, till exempel, eftersom de beställda varorna säljs av under tiden, och måste åter beställt, kommer Aquatuning omedelbart informera kunden om detta.

5,4 Om leverans sker till den givna av kunden leveransadress, Aquatuning på detta ett fraktbolag (leveranser inhemskt främst GLS) a. Risken för att varorna går ner under transport eller skada, bidrar till lagen i förhållande till kunden Aquatuning om inte kunden är inte standard för godkännande.

5,5 För Aquatuning kan säkra några krav på transportskador till transportföretaget, externt igenkännbar transportskador vid leverans av ordern ska rapporteras till leverans mannen; inte märkbara transportskador till transportföretaget måste vi verkar senast 7 dagar efter leverans, som annars antas på bekostnad av Aquatuning att ordern levererades utan transportskador. Aquatuning därför har i detta sammanhang ert stöd.

Externt igenkännliga skador:
I grund och botten finns det ingen skyldighet för dig att öppna förpackningen vid leverans och skador under transporten. Om en transportskador, men sannolikt kommer som eftersom paketet externt igenkännbar illa skadad, komprimerad, rivs eller eftersom innehållet clinks i ömtåligt gods som "genom att skaka", måste du öppna paketet i närvaro av leverans mannen och att undersöka om innehållet är skadat. Men Denna skyldighet är begränsad till en undersökning av de varor som är väl synlig transportskador, till exempel, på om varorna är brutna eller deformerade, eller om varor spottar med huset när skakas. Om en transportskador finns i detta test, är detta rapporteras till leverans mannen och bekräftas av brevbäraren. Brevbäraren är skyldig att göra det. Lämna gärna dina varor - där fortfarande är möjligt - i originalförpackningen och inte använder dem. Vänligen meddela oss omedelbart via telefon eller så att vi kan ta hand om uppgörelsen via e-post från skadan.

Inte yttre synliga transportskador:
Så att vi kan behålla våra rättigheter gentemot transportföretaget, vänligen packa varorna levererade senast inom 4 dagar efter leverans. Fråga fasta uppackning att den levererade produkten är skadad, lämna varorna, vänligen - där fortfarande är möjligt - i originalförpackningen och inte använder dem. Vänligen meddela oss omedelbart via telefon eller så att vi kan ta hand om uppgörelsen via e-post från skadan.

Dina garantianspråk på grund av eventuella skador transport påverkas inte av ovanstående bestämmelser.

6. Äganderättsförbehåll

De levererade varor tills full betalning av fastigheten från Aquatuning.

7. garanti

7.1 Alla bilder som används för presentation av varor i webbutik av Aquatuning är endast exempel bilder. Inte den aktuella artikeln i varje fall verklighetstrogna, men endast för illustration, särskilt i färger det kan finnas skillnader på grund av olika display på olika skärmar. Avgörande är den tekniska beskrivningen av objektet.

7.2 Uppenbara defekter Aquatuning av kunden inom tre veckor efter mottagandet av varorna (t.ex. brev, fax, e-post) i textform. En brist är uppenbar, trots att han måste stå ut med genomsnittet och ämnet (de beställda varorna) inte särskilt välkända kunder utan särskild granskning ansträngning för en objektiv bedömning. Om ett fel detekteras däremot endast efter expertgranskning eller en större utgifter för tid och pengar, är det inte självklart.

7.3 Kunden är skyldig att se till att eventuellt ligger på produktdata innan han återvände. Aquatuning är inte ansvarig för förlust av data på enheter som returneras.

7.4 Om ett klagomål Ställer sig vara obefogad, sänder Aquatuning returnera varorna till kunden. Kostnaden, inklusive verifieringsprocessen av kunden. Aquatuning har rätt att debitera i detta sammanhang, en fast ersättning till ett belopp av 30,00 euro. Påståendet av en högre faktisk insats är reserverad. Köparen har rätt att bevisa att utgifterna för Aquatuning var faktiskt lägre.

7,5 Om Aquatuning utan fel inte längre kunna åtgärda ett fel genom att ersätta de beställda varorna, till exempel, eftersom det är i tiden och är en förbättring möjlig eller endast till orimliga kostnader, är Aquatuning rätt kunden att häva avtalet. I detta fall är kunden kommer att informeras omedelbart att de beställda varorna är inte längre tillgänglig och en reparation inte kan eller endast med oproportionerligt höga kostnader är möjlig. som redan gjorts genom kundbetalningar är också omedelbart betalas tillbaka.

7.6 Bestämmelserna i punkt. 7,5 gälla felaktiga leveranser eller felaktiga belopp därefter.

7,7 Garantitiden är 2 år efter leverans av varorna till kunden.

7,8 Ingen garanti för skador på grund av felaktig eller olämplig användning, felaktig driftsättning eller installation, normalt slitage, vårdslöst eller felaktig användning, bristande överensstämmelse med underhålls- och bruksanvisningar och felaktiga reparationer eller modifieringar av kunden eller en tredje part.

8. skuld

8,1 Aquatuning är fullt ansvarig i enlighet med de lagstadgade bestämmelserna om skadestånd i avtalsparten, som orsakas av avsiktlig eller grov vårdslöshet av Aquatuning eller dennes ombud. Detsamma gäller för skadestånd enligt produktansvarslagen.

8,2 Dessutom ansvar Aquatuning för skadestånds - oavsett vilken rättslig anledning - är begränsad i enlighet med följande bestämmelser, om inte annat föreskrivs i en ärftlig Aquatuning garanti något annat:
• För skador orsakade av slarv Aquatuning är ansvarig endast begränsat till den typiskt förutsebara skador.
• Ansvaret för Aquatuning för ringa vårdslöshet förlust av data och / eller program är begränsad till de typiska återställningskostnader som skulle ha uppstått av entreprenören med regelbunden och omständigheterna efter tillräcklig backup.
• ansvar Aquatuning till normalt förutsebara skador, men inte mer än 5% av den överenskomna i kontraktet gällde totalpriset är begränsad för vanliga vårdslöshet fördröjnings skador.
• Skulden är utesluten för kommersiell användning av produkterna, liksom i den icke-avsedd användning utanför den avsedda användningen av fastigheten, som är om inte annat anges, en hemdator.

8,3 Bestämmelserna i föregående stycke skall i tillämpliga delar gälla för ansvarsbegränsning för meningslösa kostnader (§ 284 BGB).

8.4 Ovanstående begränsningar gäller till förmån för assistenter Aquatuning.

lagring 9. Data
Alla data som samlas in på denna webbplats är i enlighet med bestämmelserna i dataskyddslagen Federal (lag) och behandlade informationen och telekommunikation (IuTDG). En utlämnande av personuppgifter till tredje part utan uttryckligt medgivande av den berörda staten inte ske person.
10. Tillämplig lag

Endast tysk lagstiftning, exklusive CISG, även om kunden har sin bostad eller företagets huvudkontor utomlands.

Andra villkor för betalningshantering:

Ytterligare villkor för fakturering och betalning